CV Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019

ÖZGEÇMİŞ

Unvanı, Adı Soyadı:  Uzm Dr. Funda Erkasar Çıtak 

 

Doğum Tarihi/ Doğum yeri:  25.06.1971 /ANKARA

 

E-mail : fundaerci@yahoo.com

Uzmanlık Alanı: Çocuk Hematoloji, Onkoloji

 

Yabancı Dil/Seviyesi : İngilizce/ İyi

 

 

Eğitim ve Uzmanlık(İlkokuldan itibaren):

Barbaros İlkokulu

Kütükçü Ali Bey Ortaokulu

Ankara Lisesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk Hematolojisi 

Akademik Faaliyet/Üyelikler:

 

T. ARIKOGLU, M. ER, S. UNAL, D. D. YILDIRIM, F. E. CITAK, N. KUYUCU & S. KUYUCU, Extensive Evaluation of Pulmonary Function Abnormalities by Different Techniques in Turkish Children and Young Adults with Sickle Cell Disease, PEDIATRIC ALLERGY IMMUNOLOGY AND PULMONOLOGY, 2018, 2151-321X, 31, 2, 78-83.

F. ERKASAR ÇITAK & O. YILMAZ, A Case Report With Hypersensitivity To Ferrous But Tolerance Of Ferric Iron Salts, J Allergy Clin Immunol Pract, 2016, 2213-2198, 4, 2, 343-344.

 O. YILMAZ & F. E. CITAK, A Case of Cyanocobalamin Allergy with Tolerance to Hydroxycobalamin, ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, 2016, 1308-9234, 14, 1, 42-44.

 F. E. CITAK, F. E. CITAK, S. POLAT, S. POLAT, E. C. CITAK & E. C. CITAK, Minor Anomalies in Childhood Lymphomas and Solid Tumors, JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, 2013, 1077-4114, 35, 1, 42-45.

 F. E. CITAK, F. E. CITAK, E. C. CITAK, E. C. CITAK, E. AKKAYA, E. AKKAYA, B. KOSAN, B. KOSAN, U. EZER, U. EZER, A. E. KUREKCI & A. E. KUREKCI, Minor Anomalies in Children With Hematological Malignancies, PEDIATRIC BLOOD & CANCER, 2011, 1545-5009, 56, 2, 258-261.

 F. E. CITAK, F. E. CITAK, E. C. CITAK & E. C. CITAK, Severe Vitamin B12 Deficiency in a Breast Fed Infant with Pancytopenia, JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, 2011, 0142-6338, 57, 1, 69-70.

E. C. CITAK, E. C. CITAK, F. E. CITAK & F. E. CITAK, Treatment Results of Children with Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP) Treated with Rituximab, JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, 2011, 0142-6338, 57, 1, 71-72.

 E. C. CITAK, E. C. CITAK, F. E. CITAK, F. E. CITAK, B. TANYERI, B. TANYERI, D. ARMAN & D. ARMAN, Hematologic Manifestations of Brucellosis in Children: 5 Years Experience of an Anatolian Center, JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, 2010, 1077-4114, 32, 2, 137-140.

 Z. SILKLAR, Z. SILKLAR, M. BERBEROGLU, M. BERBEROGLU, Z. UYSAL, Z. UYSAL, F. E. CITAK, F. E. CITAK, P. BILIR, P. BILIR, M. ERTEM, M. ERTEM, O. ENGIZ, O. ENGIZ, G. OCAL & G. OCAL, Cytokines as a Common Components of Two Different Disorders: Metabolic Syndrome and Hemophagocytic Lymphohystiositosis, EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, 2009, 0947-7349, 117, 2, 57-59.

 Z. SIKLAR, Z. SIKLAR, F. E. CITAK, F. E. CITAK, Z. UYSAL, Z. UYSAL, G. OCAL, G. OCAL, M. ERTEM, M. ERTEM, O. ENGIZ, O. ENGIZ, P. ADIYAMAN, P. ADIYAMAN, T. ILERI, T. ILERI, S. GOZDASOGLU, S. GOZDASOGLU, M. BERBEROGLU & M. BERBEROGLU, EVALUATION OF GLUCOSE HOMEOSTASIS IN TRANSFUSION-DEPENDENT THALASSEMIC PATIENTS, PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, 2008, 0888-0018, 25, 7, 630-637.

 Z. SIKLAR, Z. SIKLAR, F. E. CITAK, F. E. CITAK, Z. UYSAL, Z. UYSAL, G. OCAL, G. OCAL, M. ERTEM, M. ERTEM, O. ENGIZ, O. ENGIZ, P. ADIYAMAN, P. ADIYAMAN, T. ILERI, T. ILERI, S. GOZDASOGLU, S. GOZDASOGLU, M. BERBEROGLU & M. BERBEROGLU, Evaluation of glucose homeostasis in transfusion-dependent thalassemic patients, HORMONE RESEARCH, 2006, 0301-0163, 65, 65-65.

 E. CITAK, E. CITAK, F. CITAK, F. CITAK, A. KUREKCI & A. KUREKCI, Serum carnitine levels in children with iron-deficiency anemia with or without pica, PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, 2006, 0888-0018, 23, 5, 381-385.

 F. ERKASAR ÇITAK, ANNENİN BİSOPROLOL HEMİFUMARAT KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İMMÜN TROMBOSİTOPENİ, Poster Sunumu, 8. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 25 Mayıs 2011, 25 Mayıs 2011.

F. ERKASAR ÇITAK, SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B12 EKSİKLİĞİNDE ANNEMİ TEDAVİ EDİLMELİ YOKSA BEBEK Mİ?, Poster Sunumu, 8. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 25 Mayıs 2011, 25 Mayıs 2011.

 F. ERKASAR ÇITAK, SOLUNUM SIKINTISININ NADİR BİR NEDENİ: CHARGE SENDROMU, Poster Sunumu, 8. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, 04 Nisan 2011, 04 Nisan 2011.

 F. ERKASAR ÇITAK, GENİŞLETİLMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETEN E. COLİ PREVALANSI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI:TEK MERKEZ DENEYİMİ, Poster Sunumu, 9. FEBRİL NÖTROPENİ SEMPOZYUMU, 25 Şubat 2010, 25 Şubat 2010.

 F. ERKASAR ÇITAK, STREPTOKOKÜS MİTİS SEPTİSEMİSİ VE AMOROZİS İLE SEYREDEN LÖSEMİLİ OLGU, Poster Sunumu, 35. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 07 Ekim 2009, 07 Ekim 2009.

 F. ERKASAR ÇITAK, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUK HASTALARDA NEFROMEGALİ SIKLIĞI, Poster Sunumu, 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 24 Mayıs 2009, 24 Mayıs 2009.

 F. ERKASAR ÇITAK, MLL GENİ YENİDEN DÜZENLENMESİ OLAN AKUT MİYELOİD LÖSEMİLİ BİR OLGUDA CD34 POZİTİF KÖK HÜCRE SELEKSİYONLU OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ, Poster Sunumu, 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 24 Mayıs 2009, 24 Mayıs 2009.

 F. ERKASAR ÇITAK, İNME BENZERİ BULGULARLA SEYREDEN TOKSİK LÖKOENSEFALOPATİLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR OLGU, Poster Sunumu, 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 24 Mayıs 2009, 24 Mayıs 2009.

 F. ERKASAR ÇITAK, KAPİLLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE EVLİLİK ÖNCESİ TARAMALARDAKİ HEMOGLOBİNOPATİ SIKLIĞI, Poster Sunumu, 34. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 08 Ekim 2008, 08 Ekim 2008.

F. ERKASAR ÇITAK, FALSE POSITIVE KETONURIEA IN CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTI LEUKEMIA RECEIVING MESNA, Poster Sunumu, 40TH SIOP CONGRESS, 02 Ekim 2008, 02 Ekim 2008.

 F. ERKASAR ÇITAK, NEPHROMEGALY IN CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA, Poster Sunumu, 40TH SIOP CONGRESS, 02 Ekim 2008, 02 Ekim 2008.

 F. ERKASAR ÇITAK, AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ OLGUDA GELİŞEN NÖTROPENİK ENTEROKOLİTİN BAŞARILI MEDİKAL TEDAVİSİ, Poster Sunumu, 33. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 16 Ekim 2007, 16 Ekim 2007.

 F. ERKASAR ÇITAK, AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ, Poster Sunumu, 33. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 16 Ekim 2007, 16 Ekim 2007.

 F. ERKASAR ÇITAK, KORTİKAL KÖRLÜK İLE SEYREDEN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ RÖLAPSI GELİŞEN BİR AKUT MİYELOİD LÖSEMİ OLGUSU, Poster Sunumu, 33. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 16 Ekim 2007, 16 Ekim 2007

. F. ERKASAR ÇITAK, ÇOCUKLUK ÇAĞI BEHÇET HASTALIĞINA EŞLİK EDEN KLİNİK DURUMLAR: MALİGNİTE VE TROMBOEMBOLİ, Poster Sunumu, 33. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 16 Ekim 2007, 16 Ekim 2007.

 F. ERKASAR ÇITAK, BİR OLGU NEDENİYLE KRANYAL RADYOTERAPİ SONRASI AKUT PAROTİT, Poster Sunumu, 34. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 08 Ekim  2007,

 F. ERKASAR ÇITAK, RENAL FUNCTIONS AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION IN CHILDREN, Poster Sunumu, 14TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL PEDIATRIC NEPHROLOGY ASSOCIATION, 31 Ağustos 2007, 31 Ağustos 2007.

 F. ERKASAR ÇITAK, YOĞUN BAKIMDA PRİMER MALİGNENSİSİ OLAN ÇOCUKLARIN İZLEM SONUÇLARI, Poster Sunumu, 4. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, 21 Mayıs 2007, 21 Mayıs 2007.

 F. ERKASAR ÇITAK, ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASINDA ÇOCUK HASTALARDA BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Poster Sunumu, 4. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ, 01 Mart 2007, 01 Mart 2007.

 F. ERKASAR ÇITAK, FANKONİ APLASTİK ANEMİSİNDE RADYOTERAPİ İÇERMEYEN HAZIRLAMA REJİMLERİYLE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU, Poster Sunumu, 4. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ, 01 Mart 2007, 01 Mart 2007.

 F. ERKASAR ÇITAK, STEM CELL TRANSPLANTATION FOR FANCONI ANEMIA WITHOUT RADIATION: A SINGLE CENTER EXPERIENCE IN TURKEY, Poster Sunumu, 1ST BALKAN HEMATOLOGY DAYS, 10 Kasım 2006, 10 Kasım 2006.

 F. ERKASAR ÇITAK, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİNDE YALANCI KETONÜRİ NEDENİ OLARAK MESNA, Poster Sunumu, 32. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 08 Kasım 2006, 08 Kasım 2006.

F. ERKASAR ÇITAK, AKUT LÖSEMİLİ OLGUDA 2 OLAĞAN DIŞI ASPERGİLLOZİS PREZENTASYONU-SOLİTER LİNGUAL NODÜL VE İNVAZİV TRAKEOBRONŞİT, Poster Sunumu, 32. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 08 Kasım 2006, 08 Kasım 2006.

 F. ERKASAR ÇITAK, PEDİATRİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA ABO UYGUNSUZLUĞUNUN ÖNEMİ, Poster Sunumu, 32. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 08 Kasım 2006, 08 Kasım 2006.

 F. ERKASAR ÇITAK, YÜKSEK DOZ METOTREKSAT VE 6-MERKAPTOPÜRİNE BAĞLI AKUT NÖROTOKSİSİTE, Poster Sunumu, 32. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 08 Kasım 2006, 08 Kasım 2006.

 F. ERKASAR ÇITAK, EVALUATION OF GLUCOSE HOMEOSTASIS IN TRANSFUSION DEPENDENT THALASSEMIC PATIENTS, Poster Sunumu, ESPE, 30 Haziran 2006, 30 Haziran 2006.

F. ERKASAR ÇITAK, A CASE OF POSSIBLE RECURRENT SECONDARY HEMOPHAGOCYTIC SYNDROME, Poster Sunumu, 30TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, 28 Eylül 2005, 28 Eylül 2005.

 F. ERKASAR ÇITAK, ALL TRANSRETINOIC ACID INDUCED MYOSITIS IN A CHILD WITH ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA, Poster Sunumu, 30TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, 28 Eylül 2005, 28 Eylül 2005.

F. ERKASAR ÇITAK, COMPLICATIONS OF RIGHT ATRIAL CATHETERS IN CHILDREN WITH HEMATOLOGIC MALIGNANCY, Poster Sunumu, 30TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, 28 Eylül 2005, 28 Eylül 2005.

 

F. ERKASAR ÇITAK, MINOR ANOMALIES IN CHILDREN WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES , Poster Sunumu, 30TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, 28 Eylül 2005, 28 Eylül 2005.

 F. ERKASAR ÇITAK, MONOSOMY X AS THE SOLE CYTOGENETIC ABNORMALITY IN A CHILD WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA, Poster Sunumu, 30TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, 28 Eylül 2005, 28 Eylül 2005.

 F. ERKASAR ÇITAK, ORAL GLUTAMINE SUPPLEMENTS IN THE PREVENTION OF CHEMOTHERAPY INDUCED GASTROINTESTINAL TOXICITIY IN CHILDREN WITH HEMATOLOGIC MALIGNANCY, Poster Sunumu, 30TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, 28 Eylül 2005, 28 Eylül 2005.

 F. ERKASAR ÇITAK, RECOMBINANT ACTIVATED FVII FOR SEVERE GASTROINTESTINAL BLEEDING AFTER CHEMOTHERAPY IN CHILDREN WITH LEUKEMIA, Poster Sunumu, 30TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, 28 Eylül 2005, 28 Eylül 2005.

 F. ERKASAR ÇITAK, SUCCESSFUL USE OF RECOMBINANT FVIIA A(NOVOSEVEN)IN THE MANAGEMENT OF CARDIAC SURGERY UNDER CARDIOPULMONARY BYPASS IN A PATIENT WITH CONGENITAL FVIIA DEFICIENCY, Poster Sunumu, 30TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, 28 Eylül 2005, 28 Eylül 2005.

 F. ERKASAR ÇITAK, THROMBOPHILA SCREENING IN CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA , Poster Sunumu, 30TH WORLD CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, 28 Eylül 2005, 28 Eylül 2005.

 F. ERKASAR ÇITAK, KARMA VE HEPATİT B AŞISINA BAĞLI TROMBOSİTOPENİK PURPURA, Poster Sunumu, 5. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 11 Mayıs 2005, 11 Mayıs 2005. 


Paylaş